Για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο – του Φώτη Κουβέλη

by/ 0 Comments / 2 View / 01/07/2021

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που προωθεί η Κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή, προβλέπει την ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοπητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων, από μέρος της φορολογίας των πολιτών, αλλά και με αποθεματικά του ΕΦΚΑ. Για τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου (ΤΕΚΑ), που θα διαχειρίζονται και θα επενδύουν στα χρηματιστήρια τις εισφορές, θεσπίζεται ακαταδίωκτο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου προβλέπεται: «Τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΚΑ …… δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι ιδιωτών για πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση  των καθηκόντων τους». Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να αναζητήσουν ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Ταμείου – διαχειριστών των εισφορών τους- ακόμα και εάν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια.

Σκανδαλώδης ρύθμιση και ομολογία των κινδύνων για τους ασφαλισμένους και προδήλως αντισυνταγματική. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 2287/2015 απόφασή του έχει αποφανθεί: «Είτε ως κύρια είτε ως επικουρική, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση έχει εξαιρεθεί από τον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τούτο δε έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για να προστατευθούν όσοι υποχρεωτικώς ασφαλίζονται ή καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνδέονται με την άσκηση της ασφαλιστικής λειτουργίας από ιδιωτικούς φορείς».