“Τηλεργαζόμενοι και διαρκούς πυρός” του Διονύση Τεμπονέρα

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “Τηλεργαζόμενοι και διαρκούς πυρός” του Διονύση Τεμπονέρα / 40 View / 13/05/2019

Μερικές φορές το να δώσεις σε μία γυναίκα τη δυνατότητα να δουλεύει από το σπίτι της είναι καλό, δεν είναι κακό. Μπορεί να πηγαίνει κόντρα στην παραδοσιακή οκτάωρη εργασία, πέντε μέρες την εβδομάδα αλλά είναι καλό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη διακαναλική του συνέντευξη όταν προς έκπληξη όλων ανακάλυψε την… τηλεργασία!

Ας τον ενημερώσει αρχικά κάποιος από τους συμβούλους του, ότι η τηλεργασία για άνδρες και γυναίκες εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3846/2010. Ο νόμος ορίζει ότι η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.

Στην περίπτωση της τηλεργασίας, ιδίως όταν αυτή παρέχεται με έδρα την οικεία του εργαζόμενου, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί η συμπλήρωση του νόμιμου ωραρίου, καθώς η διαρκής απασχόληση (με μετρήσιμα στοιχεία εργατοωρών) δεν είναι συνήθως εφικτή, με δεδομένο ότι τίθενται και θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή συνηθίζεται η εργασία να αξιολογείται με βάση το ανατιθέμενο έργο, με τους όρους αμοιβής να τους επιβάλει το ισχυρότερο μέρος, που είναι ο εργοδότης.

Και αυτό είναι ακριβώς το κομβικό σημείο της συζήτησης: Η απέχθεια του κ.Μητσοτάκη τόσο για το 8ωρο όσο και για την ίδια την φύση της εργασίας .Διότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο έλεγχος του χρόνου εργασίας είναι πρακτικά ανέφικτος. Έτσι πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται μέσω τηλεργασίας ιδίως στο εξωτερικό, λειτουργούν σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα με απλήρωτες υπερωρίες, δίχως να μπορούν να σηκωθούν από την καρέκλα του υπολογιστή ούτε για ένα ποτήρι νερό. Η ψευδαίσθηση της ευκολίας της κατοικίας, με την επαίσχυντη επίκληση της μητρότητας(για αυτό άλλωστε στο παράδειγμά του αναφέρεται σε μια γυναίκα), σταδιακά οδηγεί στην αποκοινωνικοποίηση του εργαζομένου, στην αποκοπή του από το χώρο εργασίας αλλά και το παραγόμενο προϊόν. Για συνδικαλισμό δε ούτε συζήτηση. Ο εργαζόμενος φτάνει να μετατρέπει την κατοικία του σε χώρο δουλειάς, όπου η οικογενειακή στέγη μετατρέπεται σταδιακά σε εργατική φυλακή.

Η συζήτηση για το χρόνο εργασίας πηγαίνει με ένα τρόπο από το γενικό στο ειδικό αναδεικνύοντας την εξαιρετική εφαρμογή της τηλεργασίας, σε κανόνα. Είναι άλλωστε αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό της νεοφιλελεύθερης σκέψης, να αναγάγει σε θεώρημα κάθε τι το μερικό με στόχο να καταπατήσει τον κανόνα, την άρρηκτη σύνδεση του εργαζόμενου δηλαδή με τον χώρο και το χρόνο εργασίας.
Δεν σταμάτησε όμως εκεί…

«Όταν μία επιχείρηση συμφωνεί με τους εργαζόμενους μέσω επιχειρησιακής σύμβασης για να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και με πολύ καλύτερες απολαβές και με αυξημένα δικαιώματα και συμφωνούν τα δύο μέρη, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και το κράτος να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα», συνέχισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Λίγα λόγια και για αυτήν την δήλωση έστω και αν δεν ενημέρωσαν τον κ.Μητσοτάκη εδώ και 87 χρόνια για τα εξής:
Στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 27.6/4.7.1932, με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι μέχρι τότε διατάξεις αναφορικά με τα χρονικά όρια εργασίας, ορίζεται ως γενικός κανόνας ότι στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι ώρες εργασίας του προσωπικού δεν δύνανται να υπερβούν τις 8 ανά ημέρα και τις 48 ανά εβδομάδα.
Στις επιχειρήσεις όμως, που από τη φύση τους είναι συνεχούς λειτουργίας (αλλιώς επιχειρήσεις διαρκούς πυρός), το προσωπικό εναλλάσσεται σε κυλιόμενες βάρδιες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία της επιχείρησης σε όλο τον χρόνο του επταήμερου ή του εξαήμερου κάθε εβδομάδας. Είναι δυνατή η υπέρβαση των ορίων αυτών, εφόσον οι ώρες εργασίας δεν υπερβαίνουν τις 56 ανά εβδομάδα, υπό τον όρο ότι ο μέσος όρος του εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης, σε περίοδο 8 εβδομάδων, δεν υπερβαίνει επίσης τις 40 ώρες ανά εβδομάδα. Με την ίδια διάταξη θεσπίζεται η υποχρέωση να υπάρχει ανά εβδομάδα εναλλαγή του προσωπικού, ώστε η ομάδα που εργάζεται τη μία εβδομάδα τη νύχτα να εργάζεται την επομένη εβδομάδα την ημέρα. Επίσης, όταν μία ομάδα εργάζεται την Κυριακή, πρέπει να αναπαυθεί σε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Έτσι, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων, εφόσον ένας εργαζόμενος απασχοληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικά πλαίσια, δηλαδή οι ώρες εργασίας του δεν υπερβούν τις 56 ανά εβδομάδα και τις 40 κατά μέσο όρο σε διάστημα 8 εβδομάδων, δεν θα λάβει πρόσθετη αμοιβή. Εάν όμως τα όρια αυτά δεν τηρηθούν, τότε ο εργαζόμενος θα λάβει κανονικά τις προσαυξήσεις από την παροχή εργασίας πέραν του νομίμου ωραρίου. Δηλαδή, ο νομοθέτης επιτρέπει στην περίπτωση των επιχειρήσεων διαρκούς πυρός συμψηφισμό των ωρών εργασίας μίας εβδομάδας με τον αριθμό ωρών εργασίας μίας επόμενης εβδομάδας, στην οποία οι εργαζόμενοι απασχολούνται λιγότερες ώρες εργασίας. Επομένως, στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, ως υπερωρία νοείται η υπέρβαση του μέσου όρου εργασίας σε διάρκεια 8 εβδομάδων.

Σε σχέση με τη ΕΣΣΕ στην επιχείρηση Παπαστράτος που δήθεν ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας ακολουθείται η γνωστή συνταγή των fake news.

Η σύμβαση στην επιχείρηση Παπαστράτος, προβλέπει ότι, εφόσον η επιχείρηση πάρει άδεια συνεχούς λειτουργίας(διαρκούς πυρός) και εφόσον εισαχθεί στην παραγωγή ένα νέο προϊόν, εργαζόμενοι και εργοδότης θα συμφωνήσουν την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε βάρδιες(σύστημα που εφαρμόζεται και σε επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας) και δεν προβλέπει επταήμερη εργασία. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή και με επταήμερη λειτουργία, θα εξακολουθούν να δουλεύουν με βάση, όσα προβλέπει η εργατική νομοθεσία εδω και δεκαετίες και σε καμία περίπτωση επταήμερο. Για την ιστορία δε, η επιχείρηση, αυτήν τη στιγμή, δουλεύει Δευτέρα έως Παρασκευή, με οκτάωρη εργασία.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλει εργαζόμενους …διαρκούς πυρός και δεν μπορεί να το κρύψει. Είναι σαφές