Αυξάνονται οι αμοιβές των ΙΔΟΧ καθηγητών σε ΚΕΣΕΝ, ΣΣΠΜ και στη ΔΣΕΝ/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αυξάνονται οι αμοιβές των ΙΔΟΧ καθηγητών σε ΚΕΣΕΝ, ΣΣΠΜ και στη ΔΣΕΝ/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων / 15 View / 20/05/2019

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Γιώργου Χουλιαράκη και Ναυτιλίας& Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτη Κουβέλη αυξάνεται η ωριαία αποζημίωση των καθηγητών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων.

Με την εν λόγω απόφαση (Αριθμ. 2231.2-6/29660/2019) οι καθηγητές στις  παραπάνω Σχολές  οι οποίοι δεν συνδέονται με τον δημόσιο τομέα,  θα παίρνουν  20 ευρώ την ώρα, για κάθε ώρα πρακτικής ή θεωρητικής διδασκαλίας, εξέτασης ή επιτήρησης, αν έχουν Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών. Η ίδια αμοιβή  ορίζεται στα 17,20 ευρώ αν έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση γίνεται μόνον αν ο εν λόγω τίτλος σπουδών είναι προσόν πρόσληψης.

Στους κατόχους  πτυχίου ΑΕΙ ή κατάλληλου πιστοποιητικού Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής Α’ Τάξης Ε.Ν.  ή στους διπλωματούχους Πλοιάρχους, Μηχανικούς ή Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ Τάξης Ε.Ν. η αμοιβή είναι 17,00 ευρώ.  Στους  κατόχους πτυχίου ΤΕΙ ή στους καθηγητές ξένων γλωσσών με πτυχίου ή δίπλωμα που αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  για τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια, η αμοιβή είναι 16,00 ευρώ την ώρα.  Στους λοιπούς διδάσκοντες η αμοιβή ορίζεται στα 15,00 ευρώ την ώρα.

Με την ίδια απόφαση  οι αμοιβές  καθηγητών οι οποίοι συνδέονται με το Δημόσιο, στις αντίστοιχες Σχολές ορίζονται ως εξής: Για όσους έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους κ.ά. η αμοιβή είναι 8 ευρώ την ώρα.  Για τους κατόχους ΤΕΙ είναι 7,00 ευρώ και για τους λοιπούς διδάσκοντες είναι 6,00 ευρώ  την ώρα.

Αναλυτικά η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1737/17-05-2019.