Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση: Με βάση το εισόδημα οι εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση: Με βάση το εισόδημα οι εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες / 44 View / 30/12/2016

Με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα και κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα τα 586 ευρώ προσδιορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών

Αναλυτικά, από 1.1.2017 ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, ενώ ως κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζονται τα 586 ευρώ. Έτσι οι εισφορές διαμορφώνονται στο 26,95% για σύνταξη και υγεία επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος (του προηγούμενου έτους).

Υπενθυμίζεται ότι για τους νέους επιστήμονες κάτω της 5ετίας ορίζεται ειδικό κατώτατο πλαφόν εισοδήματος στα 4.922 ευρώ και κλιμακούμενες εισφορές για κύρια σύνταξη: 14% (αντί 20%) για την πρώτη διετία υπαγωγής στην ασφάλιση και 17% για την επόμενη 3ετία.

Η υπουργική απόφαση

Αναλυτικά, όπως ορίζει η υπουργική απόφαση, οι εισφορές όλων των εργαζομένων που δεν είναι μισθωτοί συνδέονται με το πραγματικό καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της ασφαλιστέας δραστηριότητας του προηγούμενου έτους. Η βάση υπολογισμού προκύπτει «από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος», δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το 2015. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 «αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση ώς τον Δεκέμβριο». Για τη μηνιαία βάση υπολογισμού, δεδομένου ότι οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου (τα πρώτα «ραβασάκια» θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου), διαιρείται το εισόδημα διά 12. Προσοχή, καθώς για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Η πολλαπλή απασχόληση

Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης, η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για τη συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος (μηνιαία 5.860 ευρώ). Σε περίπτωση δυο ελεύθερων επαγγελμάτων (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ), προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα. Αντίστοιχα, μισθωτός που δραστηριοποιείται και ως ελευθεροεπαγγελματίας θα απαλλάσσεται από το κατώτατο πλαφόν για το ελεύθερο επάγγελμα, αρκεί να καλύπτονται συλλήβδην τα 586 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, αν εισπράττει μισθό 1.000 ευρώ και από ελεύθερο επάγγελμα 200 ευρώ, θα πληρώσει εισφορές ως μισθωτός και 26,95% επί των 200 ευρώ και όχι επί του κατώτατου πλαφόν των 586 ευρώ.

Ποιοι ωφελούνται

Με βάση το νέο σύστημα εισφορών, ωφελημένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν δραστηριότητα πάνω από 15 χρόνια. Αυτοί οι ασφαλισμένοι ωφελούνται αν δηλώνουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εμπόρων ασφαλίζονται σήμερα στις κατηγορίες από Π09 και πάνω και πληρώνουν περί τα 7.000 ευρώ το έτος. Με το νέο καθεστώς και εισόδημα 25.000 πέφτουν στα 6.700 ευρώ. Αντίθετα, οι έμποροι (ΟΑΕΕ) με δραστηριότητα κάτω από 15 χρόνια έχουν ωφέλεια αν δηλώνουν μέχρι 15.000 ευρώ.