Στο 1 δισ. το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούνιο

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στο 1 δισ. το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούνιο / 25 View / 23/08/2016

Πλεόνασμα 1 δισ. ευρώ εμφάνισε τον Ιούνιο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 496 έναντι του πλεονάσματος του Ιουνίου του 2015.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος  (ΤτΕ) οφείλεται κυρίως, στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Κατά τον ίδιο μήνα (Ιούνιος), το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 63 εκατ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης στα ισοζύγια καυσίμων και πλοίων, ενώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο των λοιπών αγαθών ήταν αυξημένο, αφού οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία περιορίστηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες εισαγωγές. Σημειώνεται ότι, παρότι σε τρέχουσες τιμές οι συνολικές εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 5,4%, σε σταθερές τιμές παρουσίασαν άνοδο κατά 4,3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 141 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και, σε μικρότερο βαθμό, από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών διαμορφώθηκαν σε 531 εκατ. ευρώ, από 950 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015, ενώ οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 5,4% και οι αφίξεις κατά 2%. Τέλος, σημειώθηκε βελτίωση στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξελίξεις στις αεροπορικές υπηρεσίες.

Τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων τον Ιούνιο του 2016 παρουσίασαν πλεονάσματα ύψους 146 και 112 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, έναντι ελλειμμάτων τον Ιούνιο του 2015, σημειώνοντας βελτίωση κατά 368 και 207 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως φόρους και επιδοτήσεις επί των προϊόντων. Η βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε και εμφάνισε έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε μικρή επιδείνωση.

Το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε βελτίωση κατά 1,3 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016, η οποία οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου καυσίμων ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών του πετρελαίου. Επίσης, περιορίστηκαν και οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων, λόγω της διεξαγωγής μεγάλου μέρους των σχετικών συναλλαγών εκτός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Σημειώνεται επίσης ότι, σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 5,8%, η οποία αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των εξαγωγών καυσίμων κατά 14,1%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς τα καύσιμα, σε σταθερές τιμές, έμειναν σχεδόν στάσιμες.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών το α΄ εξάμηνο του 2016 παρουσίασε πτώση κατά 1,5 δισ. ευρώ, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Επιπλέον, μείωση εμφάνισαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών περιορίστηκαν κατά 1,6% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 5,8%. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν σε μικρό βαθμό από τη βελτίωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ, κατά 1,1 δισ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2015. Επίσης βελτίωση παρουσίασε και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ