Ο ESM ενέκρινε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση του ελληνικού χρέους

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο ESM ενέκρινε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση του ελληνικού χρέους / 32 View / 23/01/2017

Το Συμβούλιο των Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) αποφάσισε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. του ESM και του EFSF υιοθέτησε τους κανόνες εφαρμογής. Τα μέτρα έχουν ως στόχο να μειώσουν το επιτοκιακό ρίσκο για την Ελλάδα με ανταλλαγή χρέους με σταθερά αντί κυμαινόμενα επιτόκια και με μείωση του βάρος αποπληρωμής. Το ΔΣ ενέκρινε τα μέτρα μετά από μια γραπτή διαδικασία που προηγήθηκε στις 20 Ιανουαρίου.

«Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από τα όργανα του ESM και του EFSF είναι σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Εκτιμούμε ότι όταν εφαρμοστούν στο σύνολο μπορούν να οδηγήσουν σε αθροιστική μείωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060. Αναμένουμε επίσης οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας να μειωθούν κατά σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα», δήλωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Η ουσιαστική ελάφρυνση χρέους δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό των κρατών μελών του ESM. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ESM και του EFSF θα ελαφρύνουν το βάρος χρέους της Ελλάδας, αλλά η τελική επιτυχία του προγράμματος εναπόκειται στην συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση», συμπληρώνει ο επικεφαλής του Ταμείου.

Ο ESM ενέκρινε τρία σχέδια που στοχεύουν στη μείωση του επιτοκιακού ρίσκου της Ελλάδας. Το πρώτο είναι μια ανταλλαγή ομολόγων, τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου που διατέθηκαν από τον ESM στην Ελλάδα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ανταλλαγούν με τίτλους σταθερού επιτοκίου.

Το δεύτερο επιτρέπει στον ESM να εμπλακεί σε συμφωνίες ανταλλαγής (swap) για να μειώσει το ρίσκο η Ελλάδα να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο στα δάνεια της όταν τα επιτόκια της αγοράς αρχίσουν να αυξάνουν.

Το τρίτο είναι γνωστό ως «προσαρμογή χρηματοδότησης» (matched funding), που θα γίνει με έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων τα οποία στενά παρακολουθούν τη λήξη των ελληνικών δανείων και υποθέτουν ότι ο ESM θα χρεώνει ένα σταθερό επιτόκιο στις μελλοντικές δόσεις προς την Ελλάδα.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει επίσης αποδεχτεί μια ανταλλαγή ομολόγων, παρόμοια σε σκοπό και σχεδιασμό με εκείνη του ESM, που θα εφαρμοστεί στα ομόλογα του EFSF με κυμαινόμενο επιτόκιο που δόθηκαν στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα ο EFSF παγώνει την αύξηση των επιτοκίων για το 2017 σε τίτλους 11,3 δισ. ευρώ του EFSF τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά χρέους. Ένα περιθώριο 2% είχε αρχικά προβλεφθεί εν αρχή για το 2017.

Ένα επιπρόσθετο μέτρο για την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο από τον EFSF. Προσδοκάται να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη του Ιανουαρίου καταλήγει ο ESM στη σχετική ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι τα μέτρα εγκρίθηκαν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου.