Η απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου / 40 View / 16/06/2017

To Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμικών οργάνων σχετικά με μια δέσμη διαρθρωτικών μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά και ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Προγράμματος του ESM.

To Eurogroup εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των συμφωνημένων προγενέστερων δράσεων για τη δεύτερη αναθεώρηση, και συγκεκριμένα της φιλόδοξης δημοσιονομικής δέσμης μετά το πρόγραμμα, η οποία αποτελείται από μια μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος η οποία διευρύνει τη φορολογική βάση και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Μαζί παρέχουν καθαρή εξοικονόμηση πόρων ύψους 2% του ΑΕΠ, η οποία θα στηρίξει τους δημοσιονομικούς στόχους μετά το 2018. Περιέχει επίσης ένα ενδεικτικό επεκτατικό πακέτο για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του ελληνικού δικτύου κοινωνικής προστασίας που θα υλοποιηθεί υπό τον όρο ότι θα επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμοι στόχοι. Χαιρετίζουμε επίσης την υιοθέτηση δέσμης αποφασιστικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), όπως η δημιουργία μιας ενεργού δευτερογενούς αγοράς, ενός πλαισίου εξωδικαστικού χρέους, καθώς και όλες οι ενέργειες για να καταστεί η Ελληνική Εταιρεία Του ενεργητικού και των συμμετοχών (HCAP).

Επιπλέον, το πακέτο πολιτικής περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό διαρθρωτικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, το Eurogroup χαιρετίζει την υιοθετημένη νομοθεσία που διασφαλίζει τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ευθυγραμμίζει τις ομαδικές απολύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Το Eurogroup  καλωσορίζει επίσης τις ελληνικές αρχές για τη θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών για επενδύσεις και την περαιτέρω ελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία της.

To Eurogroup συγχαίρει επίσης την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική κινητοποίηση των Ταμείων της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων υπέρ της απασχόλησης και της ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 2015, για συνολικό ποσό σχεδόν 11 δισ. Ευρώ. Η Ευρωομάδα καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσουν ότι θα απορροφηθούν πλήρως τα επιπλέον 970 εκατ. Ευρώ που διατέθηκαν μετά την αναθεώρηση των κονδυλίων της εθνικής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2017-2020. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου για να υποστηρίξουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων μέσω έργων τεχνικής βοήθειας.

Παράλληλα, το Eurogroup καλεί την Ελλάδα από κοινού με τα θεσμικά όργανα καθώς και τα σχετικά τρίτα μέρη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν μια ολιστική στρατηγική για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος. Πρέπει να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες κινητοποίησης πρόσθετων κονδυλίων από τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ).

To Eurogroup υποστηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης που θα συντονίζει την υλοποίηση αναπτυξιακών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων. Το Eurogroup καλεί την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΔΧΙ να συνεργαστούν για την ενίσχυση των αγωγών βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Διαχειριστικό Σύμβουλο Επενδύσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της προετοιμασίας επενδυτικών σχεδίων και τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών.

Σήμερα το Eurogroup εξέτασε και πάλι τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με στόχο την Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά με βιώσιμα επιτόκια. Tο Eurogroup  επαναβεβαίωσε τις δεσμεύσεις και τις αρχές που περιέχονται στις δηλώσεις του Μαΐου 2016. Σημειώσαμε ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων βραχυπρόθεσμου χρέους συμβάλλει ήδη σε σημαντική μείωση των μεικτών και μακροπρόθεσμων ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας (GFN) και Βελτιώνει σημαντικά το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και εν συνεχεία μια δημοσιονομική τροχιά που θα είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, η οποία θα επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρωτογενές πλεόνασμα ίσης ή ανώτερης αλλά περίπου 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060.

To Εurogroup κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των μέτρων για το χρέος που είχε προβλέψει η Ευρωομάδα το Μάιο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup υπενθύμισε την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με τα συμφωνημένα σημεία αναφοράς για ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης: Κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος παραμένει σταθερά προς τα κάτω.

Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμο να εφαρμόσει μια δεύτερη δέσμη μέτρων για το χρέος στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων του GFN, σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016. Αυτό περιλαμβάνει την κατάργηση του επιτοκίου που συνδέεται με την αποπληρωμή του χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος, τη χρήση των κερδών του SMP για το 2014 από τον διαχωρισμένο λογαριασμό ESM, την αποκατάσταση της μεταφοράς των ισοδύναμων κερδών ANFA και SMP στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017). Το τρέχον κονδύλιο του προγράμματος για το ΕSM λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το εξαιρετικά υψηλό βάρος ορισμένων κρατών μελών και την αναπροσαρμογή του EFSF στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό του προγράμματος.

Το Eurogroup είναι έτοιμο να εφαρμόσει, με την επιφύλαξη του τελικού DSA, των επεκτάσεων της σταθμισμένης μέσης διάρκειας λήξης (WAM) και μιας περαιτέρω αναβολής του επιτοκίου και της απόσβεσης του EFSF κατά 0 έως 15 έτη. Όπως συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2016, τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα για άλλα δικαιούχα κράτη μέλη.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των παραδοχών για την ανάπτυξη στο DSA και των πραγματικών εξελίξεων της ανάπτυξης κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα, ο επαναπρογραμματισμός του EFSF θα επαναβαθμολογηθεί σύμφωνα με ένα λειτουργικό μηχανισμό προσαρμογής της ανάπτυξης που θα συμφωνηθεί. Ο μηχανισμός αυτός θα προσδιοριστεί πλήρως ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ΕΜΣ προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων αναφοράς GFN που ορίστηκαν παραπάνω και να διασφαλιστεί ότι τηρείται το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το εξουσιοδοτημένο ποσό του προγράμματος EFSF . Το Eurogroup αναθέτει στην EWG να συνεργαστεί περαιτέρω με αυτό το θέμα από το 2018.

Στο τέλος του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του και στο βαθμό που είναι αναγκαίο, θα εφαρμοστεί αυτή η δεύτερη δέσμη μέτρων. Η ακριβής βαθμονόμηση αυτών των μέτρων θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του προγράμματος από το Eurogroup, με βάση μια επικαιροποιημένη DSA σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό το DSA, αν και βασίζεται σε επιφυλακτικές υποθέσεις, θα λάβει επίσης υπόψη τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και των επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Μακροπρόθεσμα, το Eurogroup υπενθυμίζει τη συμφωνία του Μαΐου του 2016 ότι σε περίπτωση απροσδόκητα δυσμενέστερου σεναρίου θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος. Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού θα θεωρηθεί ότι υπόκειται σε απόφαση του Eurogroup και θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω αναμόρφωση και ο περιορισμός των πληρωμών τόκων από το EFSF.

Αναγνωρίζοντας τη συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού με την Ελλάδα για τις πολιτικές, η διοίκηση του ΔΝΤ σύντομα θα συνιστά στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ την κατ ‘αρχήν έγκριση του αιτήματος της Ελλάδας για 14μηνη ρύθμιση αναμονής. Το ΔΝΤ εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω διευκρίνιση των μέτρων για το χρέος που δόθηκαν σήμερα από τα κράτη μέλη και συμφωνεί ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Η συμφωνία του ΔΝΤ θα καταστεί αποτελεσματική με πόρους που διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της, υπό τον όρο ότι το πρόγραμμα παραμένει σε καλό δρόμο, όταν το προσωπικό του ΔΝΤ μπορεί να διαβεβαιώσει στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ ότι υπάρχει συμφωνία για μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Στο τέλος του προγράμματος, θα εξασφάλιζε τη διατηρησιμότητα του χρέους.

Ενόψει της πλήρους εφαρμογής όλων των προηγούμενων ενεργειών και με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ΕΜΣ αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και την εκταμίευση της τρίτης δόσης του προγράμματος του ΕΜΣ ύψους 8,5 δισ. Ευρώ για την κάλυψη της τρέχουσας χρηματοδότησης Τις ανάγκες, την καθυστέρηση εκκαθάρισης και, ενδεχομένως, το περιθώριο για να ξεκινήσει η δημιουργία ενός buffer.

Ενόψει του τερματισμού του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, το Eurogroup δεσμεύεται να παράσχει στήριξη στην επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές: το Eurogroup συμφωνεί ότι οι μελλοντικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο την ανάγκη εκκαθάρισης καθυστερούμενων οφειλών αλλά και την περαιτέρω δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων Για την υποστήριξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά.

πηγή: aftodioikisi.gr