Προτάσεις της Κομισιόν για ανθεκτικές οικονομίες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προτάσεις της Κομισιόν για ανθεκτικές οικονομίες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης / 22 View / 19/07/2017

Προτάσεις προκειμένου να βοηθήσει τις περιφέρειες να διαμορφώσουν ανθεκτικές οικονομίες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης κατέθεσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια νέα σειρά δράσεων που στόχο έχει να βοηθήσει τις περιφέρειες της Ευρώπης έτσι ώστε να επενδύουν σε εξειδικευμένους τομείς που να διαθέτουν ανταγωνιστική ισχύ («έξυπνη εξειδίκευση») και να παράγουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη που χρειάζονται.

«Για να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, όπου να μπορούν να υλοποιηθούν οι εξελίξεις στο εμπόριο και στην τεχνολογία. Οι επενδυτικές στρατηγικές καινοτομίας τοπικής ιδιοκτησίας και με τοπική καθοδήγηση είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και την ενδυνάμωση των περιφερειών μας», δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κατάινεν.

Από την πλευρά της η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, επισήμανε ότι οι οικονομίες της Ευρώπης βρίσκονται σε «διαδικασία ριζικών αλλαγών» που δεν μπορεί να αντιστραφεί. «Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τις περιφέρειές μας να εφοδιαστούν με τα σωστά εργαλεία για σταθερή και διαρκή ανάπτυξη -αυτό θα πει έξυπνη εξειδίκευση», σημείωσε η ίδια.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει δύο πιλοτικά έργα:

– Προσαρμοσμένη υποστήριξη για συγκεκριμένες προκλήσεις σε περιφέρειες που είναι αντιμέτωπες με τη βιομηχανική μετάβαση: ύστερα από αίτημά τους, ορισμένες περιφέρειες μπορούν να συνεργαστούν με ομάδες της Επιτροπής για να ενισχύσουν την ικανότητά τους στην καινοτομία, να εξαλείψουν τα εμπόδια για τις επενδύσεις, να εξοπλίσουν τους πολίτες με κατάλληλες δεξιότητες και να προετοιμαστούν για τη βιομηχανική και κοινωνική αλλαγή, με βάση τις στρατηγικές τους για έξυπνη εξειδίκευση.

– Διαπεριφερειακές συμπράξεις καινοτομίας με την υποστήριξη των ταμείων της ΕΕ: ο σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου, πηγή έμπνευσης του οποίου αποτελεί η επιτυχία της πρωτοβουλίας Vanguard, είναι να βρεθούν και να αναπτυχθούν διαπεριφερειακά έργα με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης που να μπορούν να δημιουργήσουν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα μεγάλα δεδομένα, η βιοοικονομία, η αποδοτική χρήση των πόρων, η συνδεδεμένη κινητικότητα και η προηγμένη μεταποίηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να απομακρύνουν τα εναπομείναντα σημεία που παρακωλύουν την ανάπτυξη και να διαμορφώσουν περιβάλλοντα φιλικά προς τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ποιότητα και διαφάνεια της δημόσιας έρευνας, στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και στην ευθυγράμμιση των τοπικών βάσεων δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της αγοράς, με τη βοήθεια δομών στήριξης της Επιτροπής.

Τέλος, η Επιτροπή θα αναζητήσει επίσης τρόπους για να διευκολύνει περαιτέρω συνέργειες και συνδυασμούς μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ που υπάρχουν σήμερα για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ