Ο κοινωνικός έλεγχος του δικαιοδοτικού έργου – Του Φώτη Κουβέλη

by/ Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο κοινωνικός έλεγχος του δικαιοδοτικού έργου – Του Φώτη Κουβέλη / 168 View / 24/07/2017

Οι «υπερασπιστές» της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας συστρατεύονται στη θέση ότι η κριτική και ο κοινωνικός έλεγχος του δικαιοδοτικού έργου υπονομεύουν τη δικαιοσύνη και αποτελούν πράξεις νομικά και πολιτικά απαράδεκτες.

Ανεξάρτητα από τον όψιμο πολιτικό τους λόγο και την αντιφατική συμπεριφορά τους σε σχέση με προηγούμενες παρεμβατικές ενέργειές τους στο χώρο της δικαστικής εξουσίας, οφείλουν να κατανοήσουν ότι ο κοινωνικός έλεγχος του δικαιοδοτικού έργου νομιμοποιείται από το ίδιο το Σύνταγμα.

Το δικαιοδοτικό έργο αποτελεί μορφή εξουσίας. «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού» και οι αποφάσεις των δικαστηρίων «εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού». Εξάλλου, το δικαιοδοτικό έργο αποτελεί έκφανση της κοινωνικής ζωής και ως τέτοια μπορεί να κρίνεται και να αξιολογείται.

«Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του κράτους» ορίζει το Σύνταγμα.

Ποιος νόμος απαγορεύει στους πολίτες την κριτική του δικαιοδοτικού έργου; Η άποψη που θέλει την εξαίρεση από την κοινωνική κριτική του δικαιοδοτικού έργου της δικαστικής εξουσίας αντιστρατεύεται την ίδια τη Δημοκρατία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αποφάσεις του, υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και σε περιπτώσεις μάλιστα σκληρής και ιδιαίτερα έντονης κριτικής της δικαιοσύνης.

Δεν επικαλούμαι ως υπερασπιστικό λόγο του δικαιώματος των πολιτών να κρίνουν το δικαιοδοτικό έργο, τα όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί, η κριτική και η αξιολόγηση δικαστικών αποφάσεων είναι τόσο έντονη και πολλές φορές ακραία που θα ένοιωθαν ρίγη οι εδώ «υπερασπιστές» του ανέλεγκτου των δικαστικών αποφάσεων από την κοινωνία. Το επικαλούμαι γιατί αφορά σε χώρες με βαθιές τις ρίζες στα δικαιώματα του ανθρώπου, την ελευθερία του τύπου και τον κοινοβουλευτισμό.

Δεν κινδυνεύει ούτε η Δημοκρατία ούτε η δικαστική εξουσία από τον κοινωνικό έλεγχο του δικαιοδοτικού της έργου. Οι θεσμικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και της προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών υφίστανται και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Η διασφάλιση δε της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών αποτελεί το εγγυητικό στοιχείο της αμεροληψίας τους ως «καθολική προϋπόθεση κατά την άσκηση του έργου τους».

Το κύρος της δικαστικής εξουσίας δεν πρέπει να αναζητείται στη σιωπή της κοινωνίας για όσα αυτή δικαιοδοτεί. Το κύρος της προκύπτει από την αντικειμενικότητα της δικαιοδοτικής κρίσης της.

Μια αντικειμενικότητα που θέλει τον δικαστή «τρίτο», μη συνδεόμενο με κανένα στοιχείο της υπόθεσης που κρίνει. Να μην αισθάνεται ο δικαστής «διάδικος», να μην δεσμεύεται από τις προσωπικές πολιτικές του απόψεις και επιλογές. Αυτονόητο στοιχείο για το κύρος του αποτελεί η μη εμπλοκή του, άμεση ή έμμεση, φανερή ή κρυπτόμενη, στην πολιτική αντιπαράθεση και στις κομματικές διελκυστίνδες. Η δικαστική κρίση του να διακατέχεται και να δεσμεύεται από την υποκειμενική και αντικειμενική αμεροληψία. Αυτά συγκροτούν την προσωπική του ανεξαρτησία και οδηγούν στην αντιστοίχησή του με το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

πηγή:Εφημ. «Νέα Σελίδα», 23/7/2017